Hóa chất thường gây tác hại tới hệ thống các cơ quan nào của cơ thể:

Hóa chất thường gây tác hại tới hệ thống các cơ quan nào của cơ thể:

A. Gây tác hại cho thận

B. Gây tác hại cho hệ thần kinh

C. Bệnh bụi phổi

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng