Khi cần truyền chuyển động giữa các trục xa nhau (trên 10m), ta dùng bộ truyền nào hiệu quả nhất:

Khi cần truyền chuyển động giữa các trục xa nhau (trên 10m), ta dùng bộ truyền nào hiệu quả nhất:

A. đai

B. xích

C. bánh răng

D. trục vít

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng