Khi làm việc với vận tốc cao nên chọn xích có bước:

Khi làm việc với vận tốc cao nên chọn xích có bước:

A. lớn

B. trung bình

C. nhỏ

D. nhiều dãy

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng