Khi làm việc trên máy bào ngươi thợ cần chú ý gì:

Khi làm việc trên máy bào ngươi thợ cần chú ý gì:

A. Không mở hành trình bàn máy hoặc đầy bào trước khi ngắt chuyển động chạy dao

B. Trước khi mở máy, phải chú ý xem có nguy hiểm gì cho người xung quanh hay không

C. Không đưa tay vào vùng chuyển động của đầu bào và không để tay vào giá dao

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng