Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần phải báo ngay cho bộ phận nào?

Khi phát hiện dây điện cao áp bị đứt rơi xuống đất, cần phải báo ngay cho bộ phận nào?

A. Phòng KTAT-BHLĐ

B. Phòng Kỹ thuật

C. Phòng Kinh doanh

D. Phòng Điều độ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng