Khi vào & ra khớp, các mắt xích xoay tương đối với nhau dẫn đến các hiện tượng:

Khi vào & ra khớp, các mắt xích xoay tương đối với nhau dẫn đến các hiện tượng:

A. bản lề xích bị mòn, gây tải trọng động phụ & chuyển động bộ truyền êm ái hơn

B. gây ồn khi bộ truyền làm việc, mòn bản lề xích & tăng tải trọng động phụ

C. gây hiện tượng trượt tức thời, giảm độ ồn & tăng tải trọng động phụ

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng