Lắp đặt máy mài 2 đá ta cần tuân theo các quy định nào sau đây:

Lắp đặt máy mài 2 đá ta cần tuân theo các quy định nào sau đây:

A. Phải được bố trí tại một phòng riêng

B. Phải đặt xa các máy chính xác

C. Phải cách đường đi lại tối thiểu 2m, hướng của đá phải quay vào tường

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng