Lõi thép của máy biến áp đóng vai trò mạch từ, do đó chỉ có thể được làm từ các vật liệu:

Lõi thép của máy biến áp đóng vai trò mạch từ, do đó chỉ có thể được làm từ các vật liệu:

A. Sắt từ

B. Kim loại

C. Đồng, Nhôm

D. Bán dẫn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng