Lò xo xoắn ốc có chỉ số lò xo c = 5, đường kính dây lò xo là d = 3 mm, chịu lực kéo lớn nhất và nhỏ nhất là F$_{max}$ = 100 N, F$_{min}$ = 50 N ứng với chuyển vị làm việc x = 5 mm. Biết mô đun đàn hồi trượt G = 8.10$^{4}$ MPa. Xác định số vòng làm việc của lò xo?

Lò xo xoắn ốc có chỉ số lò xo c = 5, đường kính dây lò xo là d = 3 mm, chịu lực kéo lớn nhất và nhỏ nhất là F$_{max}$ = 100 N, F$_{min}$ = 50 N ứng với chuyển vị làm việc x = 5 mm. Biết mô đun đàn hồi trượt G = 8.10$^{4}$ MPa. Xác định số vòng làm việc của lò xo?

A. 24

B. 22

C. 23

D. 25

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\(n = \frac{x}{{{\lambda _1}\left( {{F_{\max }} – {F_{\min }}} \right)}} = \frac{{x.G.d}}{{8.{c^3}\left( {{F_{\max }} – {F_{\min }}} \right)}}\)