Mối ghép ren dùng trong các chi tiết ghép chịu tải trọng nhỏ và va đập ít thì ren thường làm bằng vật liệu gì?

Mối ghép ren dùng trong các chi tiết ghép chịu tải trọng nhỏ và va đập ít thì ren thường làm bằng vật liệu gì?

A. Thép ít hoặc vừa cacbon.

B. Thép cacbon chất lượng tốt.

C. Thép hợp kim.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng