Mạng lưới điện thi công trên công trường phải đảm bảo yêu cầu nào:

Mạng lưới điện thi công trên công trường phải đảm bảo yêu cầu nào:

A. Có sơ đồ mạng điện, có cầu dao chung và các cầu dao phân đoạn để có thể cắt điện toàn bộ hay từng khu vực công trình khi cần thiết. Điện động lực và điện chiếu sáng phải làm hai hệ thống riêng.

B. Các phần dẫn điện trần của các thiết bị điện dây dẫn, thanh dẫn, tiếp điểm của cầu dao, cầu chảy, các cực của máy điện và dụng cụ điện… phải được bọc kín bằng vật liệu cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc thao tác.

C. Các đầu dây dẫn, cáp hở phải được cách điện, bọc kín, hoặc treo cao.

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng