Máy điện quay là loại máy điện làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ và tương tác điện từ giữa từ trường và dòng điện trong các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau. Máy điện quay thường dùng để:

Máy điện quay là loại máy điện làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ và tương tác điện từ giữa từ trường và dòng điện trong các cuộn dây có chuyển động tương đối với nhau. Máy điện quay thường dùng để:

A. biến đổi cơ năng thành điện năng

B. biến đổi điện năng thành cơ năng

C. biến đổi thông số điện năng

D. cả 2 tính chất a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng