Mối ghép đinh tán ngày càng ít được sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại do có ưu điểm?

Mối ghép đinh tán ngày càng ít được sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại do có ưu điểm?

A. Dễ kiểm tra chất lượng mối ghép.

B. Chịu được tải trọng chấn động và va đập.

C. Mối ghép chắc chắn, ổn định.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng