Mối ghép hàn giáp mối là:

Mối ghép hàn giáp mối là:

A. Các chi tiết riêng rẽ được ghép vuông góc với nhau.

B. Các chi tiết riêng rẽ được ghép chồng với nhau.

C. Các chi tiết riêng rẽ được nối với nhau thành 1 chi tiết nguyên vẹn.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng