Mối ghép then hoa là mối ghép:

Mối ghép then hoa là mối ghép:

A. mayơ vào trục nhờ các răng của trục lồng vào rãnh trên mayơ

B. nhiều then đơn, các then này được chế tạo liền trục

C. a & b đúng

D. a đúng & b sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng