Một đám cháy đang xảy ra, muốn dập tắt nó cần phải được làm gì:

Một đám cháy đang xảy ra, muốn dập tắt nó cần phải được làm gì:

A. Làm loãng nồng độ chất cháy với chất ôxy hóa

B. Ngăn ngừa sự tiếp xúc với chất cháy ôxy hóa

C. Làm lạnh vùng cháy đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cháy của vật liệu

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng