Một doanh nghiệp dịch vụ vừa & nhỏ, dịch vụ của bạn không phải ai cũng có thể sử dụng. Để giới thiệu dịch vụ của mình một cách hiệu quả nhất, bạn phải làm cách nào:

Một doanh nghiệp dịch vụ vừa & nhỏ, dịch vụ của bạn không phải ai cũng có thể sử dụng. Để giới thiệu dịch vụ của mình một cách hiệu quả nhất, bạn phải làm cách nào:

A. Thực hiện một chương trình quảng cáo trên TV

B. Gửi thư trực tiếp đến các khách hàng đã được lựa chọn

C. Tổ chức các sự kiện để thu hút nhiều người đến xem

D. Quảng cáo trên các báo

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng