Một máy phát đồng bộ 4 cực được kéo bằng một động cơ sơ cấp có vận tốc  thay đổi sao cho có thể điều chỉnh tần số của điện áp lối ra trong khoảng  từ 25Hz đến 60Hz. Hãy xác định khoảng giới hạn biến thiên vận tốc của động cơ sơ cấp.

Một máy phát đồng bộ 4 cực được kéo bằng một động cơ sơ cấp có vận tốc  thay đổi sao cho có thể điều chỉnh tần số của điện áp lối ra trong khoảng  từ 25Hz đến 60Hz. Hãy xác định khoảng giới hạn biến thiên vận tốc của động cơ sơ cấp.

A. 750 – 1800 vg/ph

B. 375- 900 vg/ph

C. 187,5 – 450vg/ph

D. 625- 1500vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng