Một số trường hợp phải đình chỉ sự hoạt động của đối tượng thanh tra nồi hơi:

Một số trường hợp phải đình chỉ sự hoạt động của đối tượng thanh tra nồi hơi:

A. Mực nước trong nồi giảm nhanh trong khi bơm vẫn hoạt động. 

B. Các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi bị phồng, nứt, vỡ.

C. Các ống thủy, áp kế, van an toàn ngừng hoạt động.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng