Nhiều khách hàng khi sử dụng dịch vụ không hài lòng nhưng lại không phàn nàn với doanh nghiệp là vì:

Nhiều khách hàng khi sử dụng dịch vụ không hài lòng nhưng lại không phàn nàn với doanh nghiệp là vì:

A. Sợ làm mất lòng

B. Ngại ngùng

C. Thiếu kiến thức chuyên môn

D. Câu B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng