Ông D cần gửi bao nhiêu tiền ở hiện tại để có 500 triệu đồng sau 4 năm nữa; biết rằng ông D gửi theo lãi suất 18%/ năm; ghép lãi theo quý.

Ông D cần gửi bao nhiêu tiền ở hiện tại để có 500 triệu đồng sau 4 năm nữa; biết rằng ông D gửi theo lãi suất 18%/ năm; ghép lãi theo quý.

A. 247,23 triệu đồng

B. 257,89 triệu đồng

C. 244,68 triệu đồng

D. 250,93 triệu đồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng