Ren hệ mét có:

Ren hệ mét có:

Tiết diện ren là:

A. hình tròn

B. hình tam giác đều

C. hình tam giác cân

D. hình thang

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng