Ren tròn được dùng chủ yếu cho các mối ghép:

Ren tròn được dùng chủ yếu cho các mối ghép:

A. chịu tải va đập cao

B. hay tháo lắp

C. có vỏ mỏng và ít tập trung ứng suất tại chân ren

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng