Sự phân bố các nhánh xích trên đĩa xích theo:

Sự phân bố các nhánh xích trên đĩa xích theo:

A. đường tròn

B. lục giác

C. tam giác

D. đa giác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng