So với bộ truyền đai có cùng công suất & số vòng quay, bộ truyền xích có kích thước:

So với bộ truyền đai có cùng công suất & số vòng quay, bộ truyền xích có kích thước:

A. nhỏ hơn

B. lớn hơn

C. bằng

D. không so sánh được

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng