Trở kháng vào của một mạch khuyếch đại bằng transistor có thể đo được bằng cách sử dụng . . . . . 

 Trở kháng vào của một mạch khuyếch đại bằng transistor có thể đo được bằng cách sử dụng . . . . . 

A. Đồng hồ đo điện trở 

B. Đồng hồ đo trở kháng

C. Máy vẽ đặc tuyến

D. Điện thế kế mắc nối tiếp với máy tạo sóng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng