Tróc vì mỏi do nguyên nhân:

Tróc vì mỏi do nguyên nhân:

A. bộ truyền kín, bội trơn không tốt

B. ứng suất tiếp xúc và ma sát trên bề mặt răng gây nên

C. các vết nứt do mỏi trên bề mặt, dưới tác dụng của áp suất dầu trong các vết nứt do bị bịt kín miệng

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng