Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector được tính bằng cách . . . . . . .

Trong các mạch khuyếch đại phân cực phân áp, điện áp collector được tính bằng cách . . . . . . .

A. Nhân dòng collector với điện trở collector

B. Nhân dòng collector với điện trở tải

C. Cộng điện áp base với điện áp emitter

D. Trừ sụt áp trên điện trở collector khỏi điện áp nguồn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng