Trong các nguyên nhân dưới đây, nguyên nhân trực tiếp nào có thể gây tai nạn lao động:

Trong các nguyên nhân dưới đây, nguyên nhân trực tiếp nào có thể gây tai nạn lao động:

A. Người chỉ huy trực tiếp (hoặc giám sát an toàn) không làm tròn chức năng nhiệm vụ

B. Tổ trưởng, điều độ, cán bộ kỹ thuật… không nắm vững hiện trường khi viết phiếu công tác, phiếu thao tác để đề ra các biện pháp an toàn cụ thể, đầy đủ

C. Công nhân, đặc biệt là người chỉ huy trực tiếp (hoặc người giám sát an toàn) không kiểm tra, quan sát kỹ hiện trường trước khi công tác, vì vậy không kịp thời phát hiện các trường hợp bất thường, nguy hiểm, nên viết phiếu công tác, phiếu thao tác không phù hợp

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng