Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào phòng lỏng ren hiệu quả nhất?

Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào phòng lỏng ren hiệu quả nhất?

A. tạo ma sát phụ giữa ren bulông và đai ốc

B. dùng đệm vênh, chốt chẽ, đệm gập

C. gây biến dạng dẻo cục bộ giữa bulông & đai ốc

D. hàn đính đai ốc sau khi siết chặt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng