Trong quá trình gia công không được:

Trong quá trình gia công không được:

A. Tiến hành các công việc sửa chữa khi máy đang hoạt động

B. Bỏ đi nơi khác hoặc làm việc khác khi đang chạy máy

C. Đưa tay vào khu vực nguy hiểm để kiểm tra kích thước, lấy phoi, tưới dầu

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng