Trong truyền động bánh răng, thông số hình học cơ bản của bánh răng trụ răng thẳng là:

Trong truyền động bánh răng, thông số hình học cơ bản của bánh răng trụ răng thẳng là:

A. Mô đun, đường kính vòng chia. 

B. Mô đun, khoảng cách trục.

C. Mô đun, số răng.

D. Mô đun, chiều cao răng.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng