Truyền động trục vít – bánh vít dùng để truyền chuyển động giữa hai trục:

Truyền động trục vít – bánh vít dùng để truyền chuyển động giữa hai trục:

A. Cắt nhau.

B. Song song với nhau.

C. Vuông góc với nhau.

D. Chéo nhau.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng