Ưu điểm của bộ truyền bánh răng là:

Ưu điểm của bộ truyền bánh răng là:

A. Tỷ số truyền ổn định.

B. Làm việc êm.

C. Chịu va đập tốt.

D. Giá thành rẻ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng