Ưu điểm của bộ truyền động đai là:

Ưu điểm của bộ truyền động đai là:

A. Tỷ số truyền ổn định.

B. Kích thước bộ truyền nhỏ.

C. Làm việc êm và không ồn.

D. Tất cả điều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng