Vành răng bánh vít thường làm bằng kim loại màu vì:

Vành răng bánh vít thường làm bằng kim loại màu vì:

A. Giảm ma sát

B. Cơ tính cao

C. Dễ chế tạo

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng