Vật liệu nào thường được sử dụng để làm vật liệu trục vít?

Vật liệu nào thường được sử dụng để làm vật liệu trục vít?

A. Gang

B. Thép

C. Polyme

D. Hợp kim đồng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng