Vành răng của bánh vít thường làm bằng kim loại màu vì:

Vành răng của bánh vít thường làm bằng kim loại màu vì:

A. Bộ truyền trục vít – bánh vít quay nhanh hơn.

B. Giảm ma sát, giảm mài mòn.

C. Giúp bánh vít chế tạo dễ dàng hơn.

D. Tất cả điều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng