Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trong quá trình sử dụng không tốt sẽ gây các tác hại nào sau đây:

Việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trong quá trình sử dụng không tốt sẽ gây các tác hại nào sau đây:

A. Giảm nhanh tuổi thọ máy

B. Gây ra sự cố bất thường

C. Gây ta tai nạn không lường trước được

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng