Xác định khoảng cách trục bộ sơ bộ nhỏ nhất (mm) bộ truyền trục vít-bánh vít không dịch chỉnh có số răng bánh vít là z$_{2}$ = 35; hệ số đường kính q = 20; hệ số tải trọng K$_{H}$ = 1,35; mô men xoắn trên bánh vít T$_{2}$ = 1050000Nmm; ứng suất tiếp xúc cho phép [σ$_{H}$] = 212MPa.

Xác định khoảng cách trục bộ sơ bộ nhỏ nhất (mm) bộ truyền trục vít-bánh vít không dịch chỉnh có số răng bánh vít là z$_{2}$ = 35; hệ số đường kính q = 20; hệ số tải trọng K$_{H}$ = 1,35; mô men xoắn trên bánh vít T$_{2}$ = 1050000Nmm; ứng suất tiếp xúc cho phép [σ$_{H}$] = 212MPa.

A. 183,61

B. 124,39

C. 177,16

D. 186,72

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({a_w} = \left( {{z_2} + q} \right)\sqrt[3]{{{{\left( {\frac{{170}}{{{z_2}\left[ {{\sigma _H}} \right]}}} \right)}^2}\frac{{{T_2}{K_H}}}{q}}}\) (mm)