Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:

Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ:

A. Khách hàng

B. Đối thủ

C. Chu kỳ sống của sản phẩm

D. Nhà cung cấp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng