Cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia năm 2021 theo đề tham khảo của bộ GD&ĐT

Ngày 1/4/2021, bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa cho các môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD dành cho học sinh thi năm 7/2021. Dựa trên nội dung đề thi minh họa này, Toán Học đã biên soạn cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia năm 2021. Sau mỗi cấu trúc một môn sẽ có đề thi minh họa của bộ. Các bạn hãy tải về làm. Mời bạn đọc theo dõi

1. Cấu trúc môn toán

Cấu trúc đề thi môn toán kỳ thi THPT QUốc gia 2021

Link đề môn Toán + Lời giải chi tiết

2. Cấu trúc môn Ngữ Văn

Công bố cấu trúc môn ngữ văn năm 2021

Link đề môn Văn + Lời giải chi tiết 

3. Cấu trúc môn Vật Lý

Cấu trúc đề thi thpt quốc gia môn vật lý 2021

Link đề môn Lý + Lời giải chi tiết

4. Cấu trúc môn Hóa Học

Cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn hóa học năm 2021

Link đề môn Hóa + Lời giải chi tiết

5. Cấu trúc môn Sinh Học

Cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn sinh học năm 2021

Link đề môn Sinh

6. Cấu trúc môn Tiếng Anh

Dạng bài Câu hỏi Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nâng cao
Phát âm 1 Cách phát âm đuôi ed 1
2 Cách phát âm của nguyên âm 1
Trọng âm 3 Trọng âm theo nguyên âm có 2 âm tiết 1
4 Trọng âm theo tiền tố/ hậu tố có 3 âm tiết 1
Chọn đáp án đúng 5 Câu hỏi đuôi 1
6 Câu bị động 1
7 Giới từ 1
8 So sánh kép 1
9 Trật tự tính từ 1
10 Phối hợp thì (hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có hành động khác xen vào) 1
11 Liên từ 1
12 Phối hợp thì với liên từ 1
13 Rút gọn mệnh đề với phân từ hiện tại/ quá khứ 1
14 Từ loại 1
15 Cụm động từ 1
16 Từ cùng trường nghĩa 1
17 Từ cùng trường nghĩa 1
18 Thành ngữ 1
19 Cụm từ cố định 1
Đồng nghĩa 20 Nghĩa của từ 1
21 Nghĩa của từ 1
Trái nghĩa 22 Nghĩa của từ 1
23 Cụm từ cố định 1
Giao tiếp 24 Tình huống: hỏi xin thông tin 1
25 Tình huống: thể hiện sự đồng ý/ không đồng ý 1
Đọc điền 26 Nghĩa của từ 1
27 Liên từ 1
28 Đại từ quan hệ 1
29 Lượng từ 1
30 Nghĩa của từ 1
Đọc hiểu 1 31 Câu hỏi tìm ý chính 1
32 Câu hỏi chi tiết 1
33 Câu hỏi từ vựng 1
34 Câu hỏi tham chiếu 1
35 Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT 1
Đọc hiểu 2 36 Câu hỏi tìm ý chính 1
37 Câu hỏi từ vựng 1
38 Câu hỏi yêu cầu hoàn thành thông tin 1
39 Câu hỏi từ vựng 1
40 Câu hỏi tham chiếu 1
41 Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT 1
42 Câu hỏi suy luận 1
Tìm lỗi sai 43 Thì của động từ 1
44 Đại từ 1
45 Từ dễ gây nhầm lẫn 1
Câu đồng nghĩa 46 Thì của động từ 1
47 Câu tường thuật 1
48 Động từ khuyết thiếu 1
Nối câu 49 Câu điều kiện/ ước 1
50 Đảo ngữ 1
TỔNG 5 20 15 10
10% 40% 30% 20%

Link đề thi môn Tiếng Anh

7. Cấu trúc môn Lịch Sử

Cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn lịch sử năm 2021

Link đề môn Sử

8. Cấu trúc môn GDCD

Cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia môn giáo dục công dân năm 2021

Link đề môn Địa

Trên đây là toàn bộ chia sẻ về cấu trúc đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia môn: toán, lý, hóa, sinh, sử, ngữ văn, … do bộ GD&ĐT công bố ngày 1/4/2021. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những sai sót mong nhận được phản hồi từ bạn đọc.