Maththorg

Ổ cứng là:

Ổ cứng là: A. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ máy B. Thiết bị lưu trữ trong vì nó ở bên trong vỏ máy C. Là thiết bị nhập/xuất dữ liệu D. Thiết bị chỉ đọc dữ liệu Hướng dẫn Chọn B là đáp án đúng

Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz – 20GB – 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì

Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz – 20GB – 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì A. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý B. Chỉ dung lượng của đĩa cứng C. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM D. Chỉ dung …

Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz – 20GB – 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì Read More »

Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì

Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì A. Quản lý việc đầu tư của công ty B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảm C. Mô tả họat động kinh doanh D. Thu nhập thông tin thị trường Hướng dẫn Chọn …

Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì Read More »

Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân:

Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân: A. Là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có thể hoạt động B. Là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá nhân C. Là phần mềm không được thay đổi trong máy tính cá nhân D. Là …

Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân: Read More »